วิธีการสังซื้อ โครงงานอุปกรณ์ ผู้สอน เนื้อหาหลักสูตร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา หน้าหลัก
 
คลังข้อสอบ DOWNLOAD ฟรี !!!
1. ชื่อ ข้อสอบฟิสิส์โอลิมปิคระหว่างประเทศ ปี 1967 - 1995
    รหัส PHY OLMP 1 Download
1 2 3 4 5 6
2. ชื่อ ข้อสอบฟิสิกส์ IGCSE ระดับมัธยมปลาย ของประเทศอินเดีย
    รหัส PHY ISE 1 ตัวอย่าง
Download
3. ชื่อ ข้อสอบฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
    รหัส PHY CHINA 1 ตัวอย่าง
Download
4. ชื่อ ฟิสิกส์ทฤษฎีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
    รหัส PHY GERM 1&2 ตัวอย่าง
Download
5. ชื่อ คณิตศาสตร์โอลิมปิคคัดเลือก ประเทศไทย
    รหัส MA OLMP LOCAL 1 Download
1 2 3 4 5 6 7
6. ชื่อ ข้อสอบคณิตศาสตร์เข้ามหาวิทยาลัย สาธารณรัฐประชาชนจีน
    รหัส MA CHIN 1 ตัวอย่าง
Download
7. ชื่อ ข้อสอบคณิตศาสตร์ เยอรมนี
    รหัส MA GERM 1 ตัวอย่าง
Download
8. ชื่อ ข้อสอบคณิตศาสตร์ สหรัฐอเมริกา Programme Text Book
    รหัส MA USA 1 ตัวอย่าง
Download
9. ชื่อ ข้อสอบตรงคณิตศาสตร์เข้ามหาวิทยาลัยภูมิภาค (ม.เชียงใหม่/ม.สงขลา/ม.ขอนแก่น)
    Download
1 2 3
10. ชื่อ รวมข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ มัธยมต้น 2534 - ปัจจุบัน
     Download
1 2 3
11. ชื่อ รวมข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย 2534 - ปัจจุบัน
      Download
1 2 3 4 5
12. ชื่อ รวมข้อสอบโรงเรียนเตรียมทหาร
      ตัวอย่าง
Download
13. ชื่อ ข้อสอบ SMART I เข้าธรรมศาสตร์
      ตัวอย่าง
Download
14. ชื่อ ข้อสอบ ม.3 เข้า ม.4 วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดม และมหิดลวิทยานุสรณ์
      ตัวอย่าง
Download
15. ชื่อ ข้อสอบ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาล (ร.ร.สวนกุหลาบฯ/ร.ร.สามเสนฯ/ร.ร.บดินทร์เดชาฯ)
      ตัวอย่าง
Download
หน้า 1   1 2 3 4 5 6 7     
 
 
CD (PDF FILE) คลังข้อสอบ
ไอน์สไตน์ เฮ้าส์ รวบรวมข้อสอบไว้จำหน่ายเพิ่มเติม ดังนี้
คลังข้อสอบ ม.ปลาย  วิชาคณิตศาสตร์ (pdf.file)  250 ฿ (ราคารวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)
  • ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2521 - 2552 , ข้อสอบชิงทุน กพ. , ข้อสอบโอลิมปิคคัดเลือก สอวน. ทุกปี , ข้อสอบ Pre - Ent/Admission หลายสถาบัน , ข้อสอบโควต้า มข./มช./มอ. ทุกปี และแถมข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยประเทศจีน
คลังข้อสอบ ม.ปลาย  วิชาฟิสิกส์ (pdf.file)  250 ฿ (ราคารวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)
  • ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2521 - 2552 , ข้อสอบโอลิมปิคระหว่างประเทศ 1974 - 2002 , ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษ IGCSE , ข้อสอบ Pre - Ent/Admission หลายสถาบัน
คลังข้อสอบ ม.ต้น  คณิต + วิทย์ (pdf.file)  250 ฿ (ราคารวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)
  • ข้อสอบเตรียมอุดมกว่า 20 ปี , ข้อสอบมหิดลวิทยานุสรณ์กว่า 10 ปี , ข้อสอบ กพฐ. , ข้อสอบ พส.วท. โอลิมปิค ม.ต้น , Pre - ม.ต้น หลายสถาบัน